დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 247

დღეს კოლეჯმა განიხილა განვითარების ექვსწლიანი გეგმის სტრატეგიული მიზნები:


ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი განვითარება და პოტენციურ დამსაქმებლებთან  მჭიდრო კავშირი;
ბ) სტუდენტური  სერვისების განვითარება;
გ) კოლეჯის მართვის პროცესებისა და პერსონალის პროფესიულ განვითარების ზრუნვა
დ) ინფრასტრუქტურის  განვითარება.