დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 768

მიმდინარეობს   საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოდულების ადაპტირების პროცესი;