დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 351

მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის „ფარმაცია (სააფთიაქო)" და „საექთნო განათლება“ AC  გარემოს  აღჭურვა.