დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 227

დღეს შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯმა საავტორიზაციო განაცხადი წარადგინა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.