დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 139

შპს "მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წელს არასაბიუჯეტო განყოფილებაზე მიღების გამოცხადების შესახებ

იხილეთ ბრძანება