დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 132

შპს "მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის" 2020-2021 სასწავლო წელის (შემოდგომის მიღება) აპლიკანტთა საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

იხილეთ ბრძანება