დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 255

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაციის პროფესიული

სტუდენტების შეფასების პროცესი, რომელიც ითვალისწინებდა

პრაქტიკულ დავალებას,  შეფასების პროცესი ჩატარდა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

რეკომენდაციების დაცვით.